@ראובן אמר בסיירת נקיפדיה יוצאת לדרך!:

@מוסיף-והולך, למי היתה התגובה הזו?

הכול - לך