מגיב ל "דרוש לתקן את כל העברות מאנגלית לעברית."
ביטול
צור הצג תצוגה מקדימה