@נטפריס אמר במי אתם מלאכי נטפרי? קצת רקע אפשר?:

א. תודה.

ואנא לשמור על רצונם הוא כבודם של הללו גם בעניין זה של הצניעות.

ב. טוב, רצונו של אדם - כבודו.
הנה יש לי הזדמנות קצת להחזיר להם טובה.