@נטפריס אמר במי אתם מלאכי נטפרי? קצת רקע אפשר?: א. תודה. ואנא לשמור על רצונם הוא כבודם של הללו גם בעניין זה של הצניעות. ב. טוב, רצונו של אדם - כבודו. הנה יש לי הזדמנות קצת להחזיר להם טובה.