@מרדכי משמע תקלה אצלם.. כמו תמיד הבעיות הם אצל השני, אנחנו מושלמים! ב"ה