@מרדכי משמע תקלה אצלם..
כמו תמיד הבעיות הם אצל השני, אנחנו מושלמים!
ב"ה