כן, רק רציתי שיראו שמדברים על זה וןזה לא קשור לנטפרי