@ששלום לצורך שליחה מהמייל הרגיל כמייל שפתחת לפורום: בג'ימייל הרגיל שלך: כניסה ל 'הגדרות' > 'חשבונות ויבוא' > 'שלח דואר כ' > 'הוסף כתובת אימייל נוספת', ואז אתה כותב את כתובת המייל שפתחת לפורום, ואת השם שברצונך שיראו, ותסיר את הV מ'התייחס לכך בתור כינוי', ואז אתה צריך רק לאמת שזה המייל שלך, ומעכשיו אתה יכול לשלוח גם מהכתובת ההיא. (אפשר להוסיף ככה כמה וכמה כתובות). לצורך העברת המיילים למייל הרגיל שלך: בג'מייל שפתחת לפורום: כניסה ל 'הגדרות' > 'העברה וכו'' > לחיצה על 'הוסף כתובת להעברה' , ואז אתה צריך רק לאמת שזה המייל שלך, ולאחר האימות לסמן את 'העבר עותק וכו'' בדף הנ"ל (העברה וכו'). בהצלחה!