@יעקב-ישראל תודה רבה היה קצת עיכוב בסגירת הקצוות בעז"ה ביום ד' או ה' נשיק את התוכניות לציבור