@משרדי צודק. האשכול יתייתר רק כשיפתחו את כל החנויות..