@אלי-TZA אמר בהאתר החדש של ר' צביצבי (@zvizvi):

@zvizvi שרת ההורדות נפל או שזה רק אצלי?

הייתה בעיה והיא טופלה.