אם בזק עשו לו מחיר של 55 אז שיבדוק טוב את המהירות, מסתבר שזה על מהירות 5