@מרדכי ************@gmail.com אמחק את כתובת הדוא"ל בעוד כמה דקות