@מ.-פינחסי כן. ביחד עם העידכון הרגיל. שזה עד שעה מרגע העלאת הסירטון