@אלעס-גוטס וודאי שאפשר לחסום את כל בצ'אט השאלה הייתה על קבוצות בלבד