@דרור זה בדיוק אותו דבר רק במקום להוסיך לשם הקבוצה את הכתובת: subscribe@googlegroups.com+
צריך להוסיף את הכתובת: unsubscribe@googlegroups.com+

ולא צריך לדעת יותר מידי זה פשוט רשום בתחתית של כל הודעה שמקבלים.