@מיציבושי אמר באל הנער הזה התפללתי... לכבוד מלאות שלושים יום להצטרפותי: @יהודי-פשוט חן חן יפה מאוד תעשה את זה תדיר יותר בשלושים - בארבעים - בחמישים זה מחמם ת-לב @מיציבושי ביקשת, קיבלת זה לכבוד 4 חודשים שאני בנטפרי