@י-ב אמר בהצבעה על תכונות חדשות | סינון מוגבר של שיעורי הידברות:

@davidsason2 מצטרף להנ"ל (שכנעתי את אמא שלי לעבור לנטפרי והחסימות בהידברות גורמים לה להרהר על המהלך)

כנ''ל צריך לתגבר את בדיקת השעורים באתר אני מוכן להתנדב בנטפרי מהבית אם זה אפשרי