@מרדכי אם לא מופיע הסמל "נשלח לבדיקה" זאת אמרת שהתמונות מאוחסנים באתר אחרת. אתה צריך לשלוח את אתר מיקום התמונות. פניה כזו לא צריך נקודות. קרא עוד על סינון התמונות