@magicode אמר בFXP או לפחות תחליף ראוי..: @מרדכי מישהו הזהיר אותי שזה יפתח לאנשים את התאבון. וראיתי פה שזה נכון. אז צריך לבדוק אם העניין של פתיחת התאבון בסדר או לא. אני גם לא מבין את הסברה הזו, מה שאפשר טכנית לפתוח (וכבר נפתח), למה לא? וכי מה הבעיה שיפתח התאבון? למי זה מפריע? שישגעו את נטפרי בפניות לפתיחת כל מיני אתרים? לא נראה לי שזה סיבה מספקת לחסום כשאין באמת סיבה לחסום, ובפרט כאן שזה חשוב להרבה אנשים (יעידו האשכולות שנפתחו בעניין גם כאן וגם בפורום הישן) כך לעניות דעתי