@משרדי אמר בתחליף לwifree למחשב mac: @6262 אמר בתחליף לwifree למחשב mac: @magicode האם ישנה אפשרות להגדרת וויפרי חובה גם ללא פיקוח קהילה? דהיינו סעיף בהגדרות סינון שיחייב את זה וכל אדם יוכל להגדיר את זה לחיבור שלו. במידה ולא קיים, האם אפשרי להוסיף את זה לרשימת ההצבעות לפיתוחים נוספים? http://forum.netfree.link/post/64759 לא ידעתי על זה ועדיין חבל שנשארת כקול קורא במדבר, לדעתי תהיה תועלת לאפשר את זה בלי לחייב נטפרי אישי שמסרבלת את השינויים בהגדרות סינון, כמו שכתבת שם בדיוק כמו בדיקת תמונות מוטמעות תהיה שורה חייב שימוש בוייפרי.