• רציתי להודות לחברי נטפרנדס על כל העזרה וההדרכה המפורטת כל כך.
    זה זמן רב שאני מסתבך להגדיר את 'פרופילים לפי שעות' [שבזמן מסוים יהיה רק מייל וכדו'] ללא הצלחה. עד שראיתי את ההסבר המפורט והברור כ"כ בנטפרנס והכל נהיה כזה פשוט..

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: