האם גם אצלכם האינטרנט עובד לאט מאוד?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: