הוספת נקודות למערכת הפניות - חד פעמי - האם זה אפשרי?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: