• @magicode כתב
  מי שרוצה לבדוק את הגירסא החדשה של ויפרי וכו'
  אחרי שנבדוק ונראה שזה עובד כשורה נוציא את זה לציבור.

  אולי זה יהיה הזדמנות לפרסם ולעודד משתמשים קיימם על חשיבות התקנת התוכנה.
  (חוץ מלפרסם על חשיבות העדכון ע"מ להינות מכל מעלות העדכון).

  אפשר לפרסם ע"י פרוסמות של נטפרי בחיפוש גוגל.
  לפרסם רק על הפורם או על פנאל המהיר לא נראה מספיק. הרבה משתמשים לא מסתכלים כאן.

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: