לא קשור לנטפרי, אבל - חתן בודד - הכנסת כלה והחזקת בו דאורייתא!


 • יהודים יקרים!

  אברך יקר שמתחתן שבוע הבא זקוק לעזרתכם. (חבר שלי מספסלי הישיבה, שאני יודעו ומכירו באופן אישי)

  מאז ילדותו לא ידע נחת: הוא בן לאם חד הורית, עולה מרוסיה, קשת יום, ללא שום משפחה לצידו. לבדו סלל לו את דרכו לתורה וליראה בישיבות הקדושות.
  בהגיע לפרקו התחתן ודימה כי בא אל המנוחה. לדאבון לב, אשתו נטשה את הדת, אותו ואת ילדם הפעוט. הוא התגרש, ומזה כשנתיים הוא מגדל את הילד בגפו במסירות נפש ממש.
  עתה בס"ד בא בברית האירוסין, ובשבוע הבא תתקיים החתונה.
  למותר לציין, כי אין פרוטה בכיסו, אפילו להוצאות החתונה המינימליות, כל שכן לחיי היום יום בביתו החדש.

  נפתח עבורו קרן בקופת העיר מס' 6004.
  אנא, תרמו ככל יכולתכם (תרומה ח"פ או הו"ק), ובוודאי ישולם לכם מן השמים בכפל כפלים!
  לתרומה מיידית אונליין (נדרים פלוס) להקפיד לציין בהערה "עבור קרן מס' 6004"

  דרכי תרומה נוספות:

  • אונליין באתר קופת העיר בצד שמאל למעלה "תרומה online" להקפיד לציין בהערות "עבור קרן מס' 6004"

  • מצ"ב טופס הו"ק, את הטופס המלא יש להעביר לקופת העיר במייל ok@kupat.org או בפקס 0732353225 או בדואר ת.ד. 49 ב"ב

  • טלפונית לקופת העיר 1800-39-47-47 להקפיד לציין "עבור קרן מס' 6004"

  • בעמדות נדרים פלוס ברחבי הארץ, להקפיד לציין בהערה "עבור קרן מס' 6004"

  נ.ב. אם תרמתם, אנא כתבו באשכול זה שתרמתם, לעידוד תרומות והקפצת האשכול

  0_1484740056395_הוק החתן הבודד קרן מס 6004.jpg

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: