איך מאשרים וידיאו באתר הסגור למנויים בלבד?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: