באגים בדרייב באותו דרייב אלו שיש להם חסימה של נט פרי סובלים מבעיות


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: