האם יש אפשרות לשנות תמונת פרופיל גם בפניות או רק בפורום?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: