WIFREE ניתן להסרה ????? • אתמול עשיתי התקנה מחדש של WIFREE במחשב של חבר והיות שהוא לא התקין את תעודת האבטחה של נטפרי התרחשה שגיאה והוייפרי לא הותקן בהצלחה ולא היה לא את הסמל של הוייפרי על המסך יכול להיות שהוא נשאר בלי וייפרי ??

  נ.ב. אח"כ התקנתי לו את תעודת האבטחה ושוב את הוייפרי וזה הלך ב"ה • אם זה לא הותקן בהצלחה, כנראה שאכן הוא היה ללא wifree, אם כתוב שהתוכנה הותקנה בהצלחה, הוא מאמור להיות מוגן • @shraga הוא כתב "ההתקנה נכשלה" • אז זה לא הותקן והוא אכן היה ללא wifree, בשביל שהתוכנה תותקן צריך שיהיה כתוב שהותקנה בהצלחה • @administrators לתשומת לבכם נא לתקן את הפרצה • @מרדכי התוכנה הייתה מותקנת לפני כן, וכשהתקנת מחדש זה כביכול נוטרל?
  בדקת אם אפשר להתחבר לרשת אחרת? • @dLive התוכנה הייתה מותקנת לפני כן, וכשהתקנתי מחדש זה נוטרל
  לא בדקתי אם אפשר להתחבר לרשת אחרת • @מרדכי יכול להיות שהוא הפסיק לבדוק, אבל הגלישה נשארה חסומה (עד כמה שאני יודע זה מה שקורה במצב כזה). • @מרדכי בכיבוי והדלקה האייקון חוזר.
  (בכל התקנת גירסה הפעולה הראשונה היא מחיקת הגירסה הקודמת. ועדיין כנ"ל) • @איצ2 כיביתי והדלקתי והאייקון לא חזר • @מרדכי ואף על פי כן אין לך גלישה ברשת ללא נטפרי!
  ותתקין גירסה אחרונה ילך בס"ד • @מיציבושי

  @מרדכי אמר בWIFREE ניתן להסרה ?????:

  נ.ב. אח"כ התקנתי לו את תעודת האבטחה ושוב את הוייפרי וזה הלך ב"ה