איך אני אמורה לקבל קובץ כבד???

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: