סים עם גלישה ללא הגבלה. כמה הייתם מוכנים לשלם?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: