מדוע ה"עזרה" בוורד פותחת תמיד לינק של נטפרי??


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: