למה יש איטיות בבדיקת התמונות 40 דק' ?!

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: