הוספת קטגוריה בויקי של תוכנות שעובדות חלק עם נטפרי

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: