תוכנת הסינכרון של גוגל דרייב מתנתקת ומתחברת לסירוגין


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: