019? גם אתה היית מנותק בשעה אחרונה?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: