תרומה לנטפרי ממעשר כספים • מישהו בירר פעם האם ניתן לתרום לנטפרי ממעשרות? • כוונתך לנקודות שאתה משתמש בהם? או סתם כך. • @םןץףך אמר בתרומה לנטפרי ממעשר כספים:

  כוונתך לנקודות שאתה משתמש בהם? או סתם כך.

  סתם תרומה, ועוד שאלה, אם אכן ניתן לתרום ממעשר האם ניתן לבקש נקודות, האם זו כמו הגרלה סינית שניתן לתרום ממעשר ולהרוויח כרטיסים • @shraga סתם תרומה? מה שהשאלה? למה לא? זה מפעל חסר שמצילה אלפי אנשים בשאול תחתית, לא פחות מכל הארגונים שמחזירים בתשובה ואפי' יותר. לגבי אם אפשר לבקש נקודות לא יודע. אבל מסתבר שזה דומה קצת לכל המכירות הסיניות שפסקו הרבנים שאפשר • @frize37 אני לא יודע למה לא, אבל צריך סמכות רבנית שתאשר את העניין אם אכן אפשר • @frize37 נדמה לי שבמכירות סיניות אומרים שמי שזוכה צריך לתרום שוב את אותו הסכום.
  כלומר, אם לא זכית זה תרומה, אבל אם זכית זה לא נחשב תרומה. כדי שלא יחשב שקנית מכספי תרומות צריך לתרום שוב. • @dLive לא ידעתי. זה חדש לי.... • שאלתי ברגע זה דיין ואמר לי בזה"ל:
  אין ספק שזה הצלת נפשות ממש, לגבי נקודות הוא הוסיף שגם זה נכלל בהצלת נפשות, וזה לכתחילה שבלכתחילה.

  אגב, כדי להסביר לו במה מדובר סיפרתי לו קצת על המיזם והוא ממש יצא מהתפעלות, נראה לי שהוא יכול להיות תורם פוטנציאלי עכשיו (אולי לנקודות שלי) .. :smiley: • אני מכיר משהו שתרם ותורם אחרי שהוא שאל רב חשוב בירושלים והוא אמר לו שאפשר לתרום ממעשר כספים וזה תרומה עדיפה על פני תרומה לכולל. • @magicode
  איך הוא הפטיר לי, זה עדיף פי כמה מאשר תרומה להצלת הגוף..

  מקווה שעכשיו בנוסף לכל מה שכל אחד תרם הוא יוסיף עוד גם את המעשר כספים שלו.. לא במקום! בתוספת.


התחבר כדי לפרסם תגובה