הצעה להוספת קישור להגדרה ראשונית באתר

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: