019 הפסיקו לעבוד עם קליטה של פלאפון?


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: