019 הפסיקו לעבוד עם קליטה של פלאפון?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: