רוצה להכניס נטפרי למחשב נייד מה עושים?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: