נספח לאשכול 'מה הייתי רוצה לשפר בנטפרי.'


התחבר כדי לפרסם תגובה
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: