הגדרות נעולות - פיקוח קהילתי


  • בהגדרות הסינון יש הפניה לדף ההסבר בנטפרנדס
    אבל אצל אלו שנמצאים בפיקוח קהילתי, וההגדרות שלהם נעולות (ראה תמונה), לכאו' צריך לשים במקום זה קישור לדף ההסבר על הפיקוח הקהילתי.

    0_1469527836525_הגדרות נעולות.PNG

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: