דחוף!!! התנתק לי המחשב מנטפרי. מה עושים?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: