הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו?!

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: