מה עושים כשנטפרי חוסם תמונה טובה במאה אחוז?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: