למה אצלי השעון בפורום מעודכן לפי שעון חורף ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: