האם נקודות שלא משתמשים נשמרים לחודש הבא

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: