וייפרי 2.4  • הופיעה לי חסימת רשת
    ובבדיקת בעיות נפוצות הופיעה הדעה שהוייפרי לא מעודכן ויש להוריד 2.4 קודם לכן היה לי 2.2
    האם זה הבעייה?


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: