למה כתוב לי על תמונות "חריגה לא נשלח" ? האם יש איזה הגבלה על תמונות ?

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: