האם ווייז -gps -יכול להיות מותקן במחשב נייד ווינדווס 7


 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: