ומה מתקיון וויז בנייד מחשב -- האם אפשרי ואיך מופעל איזו תכנית ?2.למה צריך גמבומייל לקובץ גדול --נעשה מחיצות ונשלח במנות קטנות


Log in to reply
 

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: