דווקה במחשב נייח מופיע לי הבעיה הזאת

לנושאים
כלליים
שאינם
קשורים
לנטפרי: